Odszkodowania komunikacyjne – poszkodowani, warsztaty samochodowe nie mają obowiązku wykazania kosztów zakupu części zamiennych użytych do naprawy pojazdu

W sprawach dotyczących likwidacji majątkowych szkód komunikacyjnych związanych z naprawą uszkodzonego pojazdu, ubezpieczyciele wciąż stosują niedozwoloną praktykę uzależniania wypłaty pełnego odszkodowania od przedstawienia faktur dokumentujących zakup części zamiennych wykorzystanych do naprawy auta. Praktyka ta wynika w głównej mierze ze stanowiska towarzystw ubezpieczeniowych, że działania zarówno warsztatów naprawczych, jak i poszkodowanych zlecających naprawę z założenia zmierzają do uzyskania jak najwyższego odszkodowania.

Czytaj dalej

Odszkodowania komunikacyjne – poszkodowani, warsztaty samochodowe nie mają obowiązku wykazania kosztów zakupu części zamiennych użytych do naprawy pojazdu

Odszkodowania wypadkowe – jak starać się o odszkodowanie po potrąceniu pieszego przez samochód?

Potrącenie pieszego przez samochód najczęściej wywołuje poważne skutki zdrowotne lub nawet może wiązać się ze śmiercią poszkodowanego. Jeśli pieszy w wyniku potrącenia doznał ciężkich obrażeń, może dochodzić wysokiego odszkodowania z polisy OC, nawet jeśli kierowca nie ponosi właściwie winy za spowodowanie wypadku. Możliwość uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia, mają również bliscy ofiar wypadków na pasach, które w wyniku potrącenia zmarły.

Czytaj dalej Odszkodowania wypadkowe – jak starać się o odszkodowanie po potrąceniu pieszego przez samochód?

W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Dość niedawno, miałem przyjemność świadczyć pomoc prawną na rzecz klienta, któremu jeden z największych w Polsce Zakładów Ubezpieczeń odmówił uznania swojej odpowiedzialności, co wiązało się z odmową wypłaty odszkodowania z tytułu tzw. szkody parkingowej wyrządzonej w pojeździe należącym do mojego klienta.

Czytaj dalej W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego

W sytuacji gdy osoba poszkodowana dochodzi odszkodowania komunikacyjnego, zachowanie samego poszkodowanego w trakcie zdarzenia szkodowego nie rzadko stanowi jedną z przyczyn powstania lub zwiększenia szkody. Można zatem postawić pytanie, jakie w tych wypadkach, stosowane są przesłanki i kryteria odpowiedniego ograniczenia odszkodowania powypadkowego.

Czytaj dalej Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego