W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Dość niedawno, miałem przyjemność świadczyć pomoc prawną na rzecz klienta, któremu jeden z największych w Polsce Zakładów Ubezpieczeń odmówił uznania swojej odpowiedzialności, co wiązało się z odmową wypłaty odszkodowania z tytułu tzw. szkody parkingowej wyrządzonej w pojeździe należącym do mojego klienta.

Czytaj dalej W walce z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wypłatę odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalisty

Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Szeroki dostęp do świadczeń medycznych spowodował, że pacjenci pozyskali nie tylko świadomość swoich praw, ale również znaczny zasób wiedzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. W jeszcze szybszym tempie, wzrosła aktywność firm, które zawodowo zajmują się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy lekarskie. Z drugiej zaś strony, normy zasad kodeksu etycznego lekarzy, u podstaw których leży Przysięga Hipokratesa oraz zasada Primum non nocere – „po pierwsze, nie szkodzić”, wymagają od lekarzy dołożenia należytej staranności przy świadczeniu pomocy pacjentowi. Czytaj dalej Błąd medyczny – rys ogólny i definicja