Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego

W sytuacji gdy osoba poszkodowana dochodzi odszkodowania komunikacyjnego, zachowanie samego poszkodowanego w trakcie zdarzenia szkodowego nie rzadko stanowi jedną z przyczyn powstania lub zwiększenia szkody. Można zatem postawić pytanie, jakie w tych wypadkach, stosowane są przesłanki i kryteria odpowiedniego ograniczenia odszkodowania powypadkowego.

Czytaj dalej Przyczynienie się poszkodowanego jako czynnik wpływający na ustalenie powypadkowego odszkodowania komunikacyjnego