Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Szeroki dostęp do świadczeń medycznych spowodował, że pacjenci pozyskali nie tylko świadomość swoich praw, ale również znaczny zasób wiedzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu. W jeszcze szybszym tempie, wzrosła aktywność firm, które zawodowo zajmują się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za błędy lekarskie. Z drugiej zaś strony, normy zasad kodeksu etycznego lekarzy, u podstaw których leży Przysięga Hipokratesa oraz zasada Primum non nocere – „po pierwsze, nie szkodzić”, wymagają od lekarzy dołożenia należytej staranności przy świadczeniu pomocy pacjentowi. Czytaj dalej Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Błędy lekarskie – odpowiedzialność cywilnoprawna lekarzy, rodzaje roszczeń i warunki ich dochodzenia przez poszkodowanego

Błędy lekarskie rodzą powstanie odpowiedzialności lekarza, która z uwagi na szeroką regulację systemową może dotyczyć odpowiedzialności karnej, cywilnej, zawodowej lub pracowniczej. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi prawnych rozwiązań dochodzenia przez poszkodowanego lub uprawnione osoby, roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lekarzy.

Czytaj dalej Błędy lekarskie – odpowiedzialność cywilnoprawna lekarzy, rodzaje roszczeń i warunki ich dochodzenia przez poszkodowanego

Rodzaje i klasyfikacja błędów lekarskich

Błędy lekarskie występują na wielu sytuacjach towarzyszących procesowi leczenia pacjentów i mogą nieść ze sobą różne rezultaty, bądź ich w ogóle nie niosą, pomimo iż błąd lekarski faktycznie miał miejsce. Do błędu dochodzi zarówno wskutek indywidualnego działania lekarza lub jego zaniechania bądź personelu medycznego, jak również w ramach zespołu czy jednostki organizacyjnej. W takiej sytuacji pacjentowi przysługują roszczenia związane z dochodzeniem odszkodowania uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r., poz. 186 j. t.). Czytaj dalej Rodzaje i klasyfikacja błędów lekarskich