Dochodzenie odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu

Samochód dla każdego z nas stał się środkiem komunikacji, bez którego praktycznie nikt nie wyobraża sobie pokonywania odcinka z domu do pracy, czy podróży do miejsca wykupionego w trakcie urlopu wypoczynkowego, a w dużych aglomeracjach również pomocy w robieniu zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych.

Większość z nas słyszała również, że sąsiadowi, bądź koledze z pracy lub dalszemu znajomemu został skradziony samochód, nikt jednak nie zdaje sobie sprawy jak skomplikowanym i trudnym doświadczeniem jest postępowanie w sprawie odszkodowania z tytułu kradzieży auta.

W przypadku stwierdzenia, że naszego auta nie ma w miejscu pozostawienia, warto upewnić się, że faktycznie doszło do kradzieży, często bowiem w natłoku wielu spraw codziennego życia zapominamy o dokładnym miejscu zaparkowania pojazdu. Po upewnieniu się, że najprawdopodobniej doszło do kradzieży należy wezwać Policję. Funkcjonariusz Policji na miejscu kradzieży dokonać powinien wstępnych oględzin i spisania zeznań. Następnie zostaniemy wezwani na komisariat Policji w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w tym miejscu warto pamiętać aby żądać wydania potwierdzenia zawiadomienia, które potwierdzi fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu. Dokument ten będzie potrzebny m.in. w celu przekazania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które na podstawie naszego wniosku rozpocznie postępowanie likwidacyjne, zmierzające do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC. Warto też pamiętać aby w toku procedury likwidacyjnej wydać likwidatorowi wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu wraz z kompletem kluczyków (w ilości zgodnej z oświadczeniem złożonym we wniosku o ubezpieczenie AC).

Coraz częściej jednak Kancelaria spotyka się ze sprawami, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się na różne okoliczności sprawy. Dlatego też jeszcze przed wyborem właściwego Ubezpieczyciela i zwarciem umowy, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy AC, czyli tzw. OWU. Każdy z Ubezpieczycieli warunki zawarcia umowy ubezpieczenia reguluje w sposób dowolny. W OWU znajdują się postanowienia, które regulują postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu jak również zasady i tryb przyznania bądź odmowy przyznania odszkodowania. Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo, jeżeli okoliczności szkody zostały uwzględnione w OWU  jako wyłączenia są rozmaite. Ubezpieczyciel może zatem odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli samochód został skradziony z powodu rażącego niedbalstwa, dokonano kradzieży w czasie, kiedy kluczyki i dowód rejestracyjny znajdowały się wewnątrz pojazdu, właściciel nie przedstawi kompletów kluczyków, pilotów do alarmów, dowodu rejestracyjnego, pojazd nie był zabezpieczony (uchylone okno drzwi).

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania licząc od chwili zawiadomienia go o zdarzeniu. Zgodnie z art. 817 § 1 i § 2 KC ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Umowa ubezpieczenia lub OWU mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone art. 817 § 1 i § 2 KC. Warto podkreślić, że prowadzone postępowanie przygotowawcze może wpłynąć na wydłużenie tego okresu bądź przyjęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe decyzji o braku przesłanek do uznania swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.

Z powodów związanych z niewykryciem sprawcy kradzieży na podstawie postanowienia organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (Policji lub Prokuratura), wydanego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 KPC, tj.  umorzenia postępowania gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają przyjęcia swojej odpowiedzialności i na tej podstawie odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu. Tym samym Ubezpieczyciel zamyka poszkodowanemu wskutek kradzieży auta, ugodową drogę na uzyskanie odszkodowania za skradzione auto.

W takie sytuacji nie pozostaje nic innego, jak przekazać prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Prawnej, specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w celu wszczęcia postępowania sądowego z żądaniem zapłaty odszkodowania należnego poszkodowanemu w związku z kradzieżą samochodu.

 

Autor
Rafał Kozakiewicz – radca prawny
„Jurysta” Kancelaria Prawna
Górczewska 200A lok.219, 01-460 Warszawa,
kancelaria@prawnik-kozakiewicz.pl

489 odpowiedzi do “Dochodzenie odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu”

 1. Pingback: generic cialis
 2. Pingback: 3surprising
 3. Pingback: avis tadalafil
 4. Pingback: cialis walmart
 5. Pingback: casino
 6. Pingback: viagra ohne rezept
 7. Pingback: azithromycin
 8. Pingback: cialis coupon
 9. Pingback: covid mexico
 10. Pingback: ivermectin cream 1
 11. Pingback: ivermectin mexico
 12. Pingback: ivermectin gold
 13. Pingback: cialis reviews
 14. Pingback: cialis 20mg online
 15. Pingback: sildenafil mexico
 16. Pingback: keflex generico
 17. Pingback: cephalexin disage
 18. Pingback: buy ivermectin nz
 19. Pingback: cheap ivermectin
 20. Pingback: stromectol tab 3mg
 21. Pingback: augmentin
 22. Pingback: omnicef dose
 23. Pingback: erythromycin bnf
 24. Pingback: augmentin pill
 25. Pingback: erythromycin oino
 26. Pingback: celecoxib 200 907
 27. Pingback: ivermectina
 28. Pingback: buy xanax online
 29. Pingback: ivermectine kory
 30. Pingback: ivermectin corona
 31. Pingback: cialis daily cost
 32. Pingback: ivermectin 4000
 33. Pingback: ivermectin uk buy
 34. Pingback: walmart cialis
 35. Pingback: stromectol order
 36. Pingback: generic cialis otc
 37. Pingback: ivermectin uk buy
 38. Pingback: invermectin
 39. Pingback: sildenafil
 40. Pingback: stromectol generic
 41. Pingback: viagra
 42. Pingback: sildenafil citrate
 43. Pingback: revatio
 44. Pingback: viagra generic
 45. Pingback: tadalafil otc
 46. Pingback: lawert.micro.blog
 47. Pingback: canadian drugstore
 48. Pingback: alewrt.flazio.com
 49. Pingback: buy cialis online
 50. Pingback: buy cialis cheap
 51. Pingback: buy cialis pills
 52. Pingback: buy cialis delhi
 53. Pingback: buy viagra delhi
 54. Pingback: buy viagra no rx
 55. Pingback: buy viagra cheap
 56. Pingback: buy viagra
 57. Pingback: buy viagra
 58. Pingback: drugstore online
 59. Pingback: canadadrugs
 60. Pingback: drugs for sale
 61. Pingback: stromectol buy
 62. Pingback: canadadrugs
 63. Pingback: buy stromectol
 64. Pingback: buy viagra 25mg
 65. Pingback: buy stromectol uk
 66. Pingback: stromectol sale
 67. Pingback: stromectol pills
 68. Pingback: stromectol cream
 69. Pingback: canadian drugs
 70. Pingback: kamagra pills
 71. Pingback: vidalista 10mg
 72. Pingback: www.dibiz.comgdooc
 73. Pingback: canadian drugstore
 74. Pingback: letrozole 2.5 mg
 75. Pingback: canadadrugs
 76. Pingback: drugs for sale
 77. Pingback: drugstore online
 78. Pingback: buy viagra tablets
 79. Pingback: canada pharmacy
 80. Pingback: speaker bluetooth
 81. Pingback: canadadrugs
 82. Pingback: canadian rx
 83. Pingback: Stromectol 3 mg
 84. Pingback: My Homepage

Możliwość komentowania została wyłączona.