Dochodzenie odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu

Samochód dla każdego z nas stał się środkiem komunikacji, bez którego praktycznie nikt nie wyobraża sobie pokonywania odcinka z domu do pracy, czy podróży do miejsca wykupionego w trakcie urlopu wypoczynkowego, a w dużych aglomeracjach również pomocy w robieniu zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych.

Większość z nas słyszała również, że sąsiadowi, bądź koledze z pracy lub dalszemu znajomemu został skradziony samochód, nikt jednak nie zdaje sobie sprawy jak skomplikowanym i trudnym doświadczeniem jest postępowanie w sprawie odszkodowania z tytułu kradzieży auta.

W przypadku stwierdzenia, że naszego auta nie ma w miejscu pozostawienia, warto upewnić się, że faktycznie doszło do kradzieży, często bowiem w natłoku wielu spraw codziennego życia zapominamy o dokładnym miejscu zaparkowania pojazdu. Po upewnieniu się, że najprawdopodobniej doszło do kradzieży należy wezwać Policję. Funkcjonariusz Policji na miejscu kradzieży dokonać powinien wstępnych oględzin i spisania zeznań. Następnie zostaniemy wezwani na komisariat Policji w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w tym miejscu warto pamiętać aby żądać wydania potwierdzenia zawiadomienia, które potwierdzi fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu. Dokument ten będzie potrzebny m.in. w celu przekazania do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które na podstawie naszego wniosku rozpocznie postępowanie likwidacyjne, zmierzające do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia AC. Warto też pamiętać aby w toku procedury likwidacyjnej wydać likwidatorowi wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu wraz z kompletem kluczyków (w ilości zgodnej z oświadczeniem złożonym we wniosku o ubezpieczenie AC).

Coraz częściej jednak Kancelaria spotyka się ze sprawami, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się na różne okoliczności sprawy. Dlatego też jeszcze przed wyborem właściwego Ubezpieczyciela i zwarciem umowy, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy AC, czyli tzw. OWU. Każdy z Ubezpieczycieli warunki zawarcia umowy ubezpieczenia reguluje w sposób dowolny. W OWU znajdują się postanowienia, które regulują postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu jak również zasady i tryb przyznania bądź odmowy przyznania odszkodowania. Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo, jeżeli okoliczności szkody zostały uwzględnione w OWU  jako wyłączenia są rozmaite. Ubezpieczyciel może zatem odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli samochód został skradziony z powodu rażącego niedbalstwa, dokonano kradzieży w czasie, kiedy kluczyki i dowód rejestracyjny znajdowały się wewnątrz pojazdu, właściciel nie przedstawi kompletów kluczyków, pilotów do alarmów, dowodu rejestracyjnego, pojazd nie był zabezpieczony (uchylone okno drzwi).

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania licząc od chwili zawiadomienia go o zdarzeniu. Zgodnie z art. 817 § 1 i § 2 KC ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Umowa ubezpieczenia lub OWU mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone art. 817 § 1 i § 2 KC. Warto podkreślić, że prowadzone postępowanie przygotowawcze może wpłynąć na wydłużenie tego okresu bądź przyjęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe decyzji o braku przesłanek do uznania swojej odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania.

Z powodów związanych z niewykryciem sprawcy kradzieży na podstawie postanowienia organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze (Policji lub Prokuratura), wydanego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 KPC, tj.  umorzenia postępowania gdy czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają przyjęcia swojej odpowiedzialności i na tej podstawie odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu. Tym samym Ubezpieczyciel zamyka poszkodowanemu wskutek kradzieży auta, ugodową drogę na uzyskanie odszkodowania za skradzione auto.

W takie sytuacji nie pozostaje nic innego, jak przekazać prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Prawnej, specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w celu wszczęcia postępowania sądowego z żądaniem zapłaty odszkodowania należnego poszkodowanemu w związku z kradzieżą samochodu.

 

Autor
Rafał Kozakiewicz – radca prawny
„Jurysta” Kancelaria Prawna
Górczewska 200A lok.219, 01-460 Warszawa,
kancelaria@prawnik-kozakiewicz.pl

47 odpowiedzi do “Dochodzenie odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu”

 1. Pingback: viagra
 2. Pingback: cialis pills india
 3. Pingback: buy sildenafil
 4. Pingback: cialis 10 mg
 5. Pingback: viagrarover
 6. Pingback: cialis france
 7. Pingback: viagra samples
 8. Pingback: buy viagra online
 9. Pingback: viagra price
 10. Pingback: viagrasao
 11. Pingback: stromectol dosage
 12. Pingback: cheap-cialis.net
 13. Pingback: zithramax 2g
 14. Pingback: daily cialis
 15. Pingback: tadalafil forum
 16. Pingback: viagra
 17. Pingback: generic of viagra
 18. Pingback: sildenafil 20 mg

Możliwość komentowania została wyłączona.