Odszkodowania wypadkowe – jak starać się o odszkodowanie po potrąceniu pieszego przez samochód?

Potrącenie pieszego przez samochód najczęściej wywołuje poważne skutki zdrowotne lub nawet może wiązać się ze śmiercią poszkodowanego. Jeśli pieszy w wyniku potrącenia doznał ciężkich obrażeń, może dochodzić wysokiego odszkodowania z polisy OC, nawet jeśli kierowca nie ponosi właściwie winy za spowodowanie wypadku. Możliwość uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia, mają również bliscy ofiar wypadków na pasach, które w wyniku potrącenia zmarły.

Od kogo domagać się odszkodowania?

Kierujący pojazdem mechanicznym powinien obowiązkowo wykupić dla niego ubezpieczenie OC. Taką konieczność nakładają na niego przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych. Właśnie z tego ubezpieczenia pieszy potrącony przez pojazd mechaniczny może otrzymać wypłatę świadczenia odszkodowawczego, bezpośrednio od ubezpieczyciela pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu. Ubezpieczyciel musi wypłacić poszkodowanemu lub jego bliskim stosowne świadczenie. Jeśli kierowca, który potrącił pieszego, zbiegł z miejsca zdarzenia, albo nie miał ważnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania i zadośćuczynienia.

Odszkodowania za poszkodowanego pieszego

Poszkodowanemu pieszemu należą się takie świadczenia jak:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, mające na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,
 • renta wyrównawcza, która ma wyrównać różnicę w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku i przed nim,
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem – koszty leczenia, rehabilitacji, dodatkowej, niezbędnej opieki, dojazdów,
 • kapitalizacja renty – jednorazowe odszkodowanie, jeśli poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą,
 • renta na zwiększone potrzeby, która zapewni poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu zdrowia po wypadku,
 • zwrot utraconych zarobków, należny w przypadku krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujący niemożnością wykonywania pracy.

Zadośćuczynienie dla najbliższych

Jeśli w  wyniku potrącenia pieszego dojdzie do jego śmierci, najbliższym członkom rodziny należą się świadczenia:

 • odszkodowanie, należne dla bliskich, jeśli wskutek śmierci pieszego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,
 • renta alimentacyjna, która ma uzupełniać dochody osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny,
 • zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, jako jednorazowe świadczenie pieniężne, dla złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego.

Kiedy odszkodowanie nie będzie należne?

Zgodnie z art. 436 § 1 Kodeksu cywilnego, kierowca pojazdu mechanicznego w razie potrącenia pieszego, odpowiada za szkodę wyrządzoną mu na zasadzie ryzyka, tzn. jest odpowiedzialny za nią w każdym przypadku, oprócz sytuacji, w których zachodzą przesłanki egzoneracyjne:

 • siła wyższa,
 • wyłączna wina osoby trzeciej,
 • wyłączna wina poszkodowanego.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Za szkody osobowe pokrywane w ramach ubezpieczenia OC, niezależnie od liczby osób poszkodowanych w wypadku, także przy potrąceniu pieszego na pasach, można maksymalnie otrzymać kwotę 5 mln euro. Ostateczna wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników m.in. od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał poszkodowany.

 AutorRafał Kozakiewicz – radca prawny„Jurysta” Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozakiewiczul. Górczewska 200A lok.219, 01-460 Warszawa,kancelaria@prawnik-kozakiewicz.pl