"JURYSTA" Kancelaria Prawna świadczy usługi pomocy prawnej z zakresu odszkodowań jak również w dziedzinach prawa takich jak:

  • prawo cywilne (umowy, sprawy spadkowe, nieruchomości, windykacja, sprawy rodzinne),
  • prawo administracyjne,
  • prawo handlowe i gospodarcze.

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług świadczonych przez Kancelarię:
www.prawnik-kozakiewicz.pl


ODSZKODOWANIE

Odszkodowanie to świadczenie mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. W polskim ustawodawstwie i orzecznictwie pojęcie "odszkodowanie" zwykło się łączyć z naprawieniem uszczerbku majątkowego, natomiast naprawienie uszczerbku niemajątkowego określone jest mianem "zadośćuczynienia" za krzywdę. Podstawowe znaczenie dla określenia pojęcia odszkodowania ma przepis art. 363 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r.


Odszkodowanie

- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z jego brzmieniem naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja), bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.


Naprawienie szkody

Wystąpienie odpowiedzialności odszkodowawczej wymaga spełnienia następujących przesłanek:

  • musi wystąpić szkoda,
  • szkoda musi wynikać ze zdarzenia, z którym związany jest obowiązek jej naprawienia,
  • pomiędzy zdarzeniem, z którym ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody, a szkodą musi zachodzić zależność określana, jako adekwatny związek przyczynowy.
Odpowiedzialność odszkodowawcza