Przyczynienie się poszkodowanego


Wysokość odszkodowania należnego poszkodowanemu może ulec stosownemu zmniejszeniu w przypadku przyczynienia się poszkodowanego.Zgodnie z art. 362 KC, jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy

  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
Bezpłatna analiza sprawy »

Przyczynienie się poszkodowanego będzie miało wpływ na wysokość odszkodowania niezależnie od zasady odpowiedzialności sprawcy zdarzenia, tj. zasady winy i zasady ryzyka.

Przesłanką stosowania art. 362 KC stwarzającą możliwość obniżenia wysokości odszkodowania jest również adekwatny związek przyczynowy, a więc taki związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego, a powstałą szkodą (zwiększeniem jej rozmiarów), że bez owej aktywności poszkodowanego, bądź w ogóle nie doznałby on szkody, albo też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze.


Obowiązek naprawienia szkody


Przyczynienie się poszkodowanego

Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »