Zalanie, powodzie, pożar – stanowią bez wątpienia jedne z najbardziej tragicznych w skutkach szkód na mieniu, jakie mogą się nam przydarzyć.

Z reguły skala zniszczeń spowodowanych przez te zdarzenia jest bardzo duża, podobnie jak koszty ponoszone przy ich likwidacji.


Skuteczna likwidacja tej kategorii szkód nie należy do łatwych zadań.
Bardzo często osoby poszkodowane, pomimo ubezpieczenia swoich nieruchomości na wypadek zaistnienia tego rodzaju zdarzeń, zostają albo "Odprawieni z kwitkiem" przez firmy ubezpieczeniowe albo też kwota wypłaconego im odszkodowania nie pozwala nawet na częściowe odnowienie zniszczonej posesji.

zdarzenia wypadki drogowe slupy lot wypadki Oferta

Argumenty uzasadniające stanowisko ubezpieczycieli można by wymieniać w nieskończoność – począwszy od powoływania się na zaistnienie tzw. siły wyższej w wypadku powodzi a skończywszy na rzeczy tak prozaicznej jak brak dowodu na wpuszczenie kominiarza do domu podczas ostatniej, rutynowej kontroli przeciwpożarowej – w razie wybuchu pożaru. Bardzo często argumenty te są niesłuszne i mają na celu zniechęcenie osoby poszkodowanej do dochodzenia wyższego odszkodowania.


Zdarzenia losowe

Upadki na chodnikach

Pora zimowa zaskakuje zazwyczaj nie tylko drogowców, ale także właścicieli i zarządców nieruchomości, na których ciąży obowiązek utrzymania w czystości terenu posesji oraz przyległych chodników.

Musimy wtedy z wielką ostrożnością pokonywać śliskie, ośnieżone, a często nawet skute lodem chodniki oraz schody.

Często niebezpiecznie śliskie są także schody w sklepach i urzędach.

Zagrożenie powodować też może rozlana ciecz na podłodze w supermarkecie. Chodzenie po tak śliskich, nieodpowiednio zabezpieczonych nawierzchniach, może zakończyć się dla nas upadkiem i bolesnymi stłuczeniami lub złamaniami.
Przyczyną urazu może być także nierówny chodnik, dziura w drodze lub torowisku, źle zabezpieczone prace na drodze, wyszczerbione lub ruchome schody, brak poręczy przy schodach.

Na podobne zagrożenie jesteśmy narażeni idąc obok niezabezpieczonego odpowiednio budynku, w którym trwają roboty budowlane.

Zwisające z dachu sople również stwarzają potencjalne zagrożenie wyrządzenia szkody przechodzącym pieszym.

Niezwłocznie po zdarzeniu powinniśmy osobiście bądź przy pomocy osoby towarzyszącej lub będącej świadkiem zdarzenia, zgłosić wypadek właścicielowi, administratorowi posesji, budynku lub sklepu oraz uzyskać od tych nich stosowne oświadczenie potwierdzające przebieg zdarzenia i jego skutek w postaci wyrządzonej nam szkody.

Warto w takim przypadku wykonać kilka fotografii z miejsca wypadku oraz jeśli świadkiem zdarzenia były inne osoby, poprosić je o dane adresowe.


Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »