Praca rolnika związana jest z uwagi na korzystanie z różnego rodzaju maszyn oraz kontakt przy pracy ze zwierzętami, z wysokim ryzykiem wystąpienia wypadku, który może okazać się tym bardziej dotkliwy, jeśli będzie wiązać się z powstaniem szkody na osobie.


W przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego rolnik może skorzystać
z następujących instrumentów ochrony prawnej:

  • ubezpieczenia OC rolników,
  • odszkodowania z KRUS,
  • z ubezpieczeń NNW,
  • ubezpieczeń na życie.
zdarzenia wypadki drogowe slupy lot wypadki Oferta

Szczególnie niebezpieczny jest okres wzmożonych prac rolniczych przy żniwach i związane z tym przemęczenie, niesprawne maszyny rolnicze, obsługa niebezpiecznych maszyn przez niewykwalifikowane osoby, błędna organizacja pracy, czy też zwykła lekkomyślność są źródłem nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie.

Osoba poszkodowana przy pracach żniwnych, innych pracach rolniczych, czy też chociażby tylko w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np. gdy pies lub inne zwierzę rolnika uszkodzi samochód lub inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy rolnik.

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba


pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje także szkody na osobie, które doznały również osoby bliskie rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym (tak na stałe jak i nawet okazjonalnie np. w ramach pomocy sąsiedzkiej czy też rodzinnej), a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.
Wypadki w gospodarstwach rolnych


Ubezpieczenia OC rolników

Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »