"JURYSTA" Kancelaria Prawna świadczy profesjonalną obsługę prawną osób poszkodowanych w m. st. Warszawa w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.


W ramach prowadzonej pomocy prawnej, działalność Kancelarii ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie dla Klientów możliwie najwyższego odszkodowania od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.


Jego wysokość odzwierciedlona jest w przyjętej w doktrynie oraz orzecznictwie zasadzie kompensacji (pełnego) odszkodowania. Więcej na ten temat w bloku prawnym "Prawo w pigułce".

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, skorzystaj z bezpłatnej analizy Twojej sprawy

  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
Bezpłatna analiza sprawy »

ETOS POSTĘPOWANIA

"JURYSTA" Kancelaria Prawna świadczy usługi w oparciu o zasady ukierunkowane na wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, kompleksowe wyjaśnienie Klientowi istoty problemu prawnego w prowadzonej z jego udziałem sprawie oraz wzajemnym zaufaniu w trakcie całego postępowania. Zaangażowanie Kancelarii adekwatne jest do oczekiwań Klienta, jego

problemów i potrzeb związanych z zaistniałą szkodą. Radca prawny Rafał Kozakiewicz dbając o ochronę interesów Klienta, na każdym etapie prowadzonej sprawy, kieruje się zasadami: uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności, dyskrecji i zaangażowania. Każda sprawa jest rozpatrywana w trybie indywidualnym, Kancelaria nie stosuje szablonów wykorzystywanych w toku sprawy.


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Nawiązanie współpracy z Kancelarią odbywa się poprzez zawarcie umowy zlecenia i udzielenie Kancelarii pełnomocnictwa do występowania w imieniu i na rzecz Klienta w sprawie o odszkodowanie.

Przed zawarciem umowy zlecenia, Kancelaria nieodpłatnie analizuje stan sprawy, przedstawionej przez Klienta.

Podstawowe warunki umowy są indywidualnie wyjaśniane i uzgadniane z Klientem, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

Współpraca z Kancelarią

WYNAGRODZENIE

"JURYSTA" Kancelaria Prawna zapewnia bezpłatną analizę sprawy.

Naszym celem jest, aby byli Państwo zadowoleni z usług Kancelarii.
Dlatego przed zawarciem umowy analizujemy problem, określając szanse na osiągnięcie zamierzonego celu i konsultujemy z Klientem dalszy sposób postępowania.

W przypadku zlecenia przez Klienta prowadzenia sprawy, Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej na pierwszym spotkaniu.

Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy każdorazowo informujemy Klienta o wysokości kosztów związanych z jej prowadzeniem - opłat sądowych, a w przypadku zastępstwa procesowego również wynagrodzenia pełnomocnika.


Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń z Klientem:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (wysokość wynagrodzenia jest stała);
  • wynagrodzenie podstawowe plus premia za "sukces" (tzw. "success fee", wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem).

Kwestie wynagrodzenia niewymienione powyżej są każdorazowo wyjaśniane oraz uzgadniane z Klientem, przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy przez Kancelarię.System rozliczeń z Klientem

Analiza Twojej sprawy w ciągu 48 godzin

Jesteśmy dostępni dla Ciebie od poniedziałku do soboty. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatną analizę Twojej sprawy, wyślij do nas maila z zapytaniem.

Imię i Nazwisko Opis zdarzenia
Numer telefonu
Adres E-mail Dodaj załączniki ZGŁOŚ WYPADEK »